Trilaterální konference o trhu práce Rakousko - Česká republika - Slovensko „Europa 2020: od inovativních projektů k udržitelnému zaměstnání“

20. Října 2011 - 21. Října 2011 - Brno/Brünn

Jazyk akce: de,cz,sk,en

20 a 21. října se v Brně konala už čtvrtá rakousko – česká – slovenská konference o trhu práce. Tématickým těžištěm konference byly inovativní projekty, které byly realizovány v průběhu Strategie Evropa 2020 a mají vést k trvalému zaměstnání. Vedle projektů ze tří zúčastněných států byly představeny také modely Good Practice ze států jako je Francie, Německo a Nizozemsko.

Program

Přihláška

Plán příjezdu

Prezentace

Dokumentace konference

Prosím klikněte na obraz k nastartování fotodokumentace!